Agenda

VNG-training: Gewijzigde Wpg in het kader van de invoering van de AVG

La Vie - Utrecht

Wilt u uw inzicht in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) én de gewijzigde Wet politiegegevens (Wpg) vergroten? Of leren hoe u de Wpg toepast in uw dagelijkse praktijk? Schrijf u dan in voor deze praktische training, waarin de noodzakelijke theorie met casuïstiek wordt verhelderd.


Na afloop kent u als deelnemer de hoofdlijnen, de verwerkingsgronden en de verstrekkingsgronden van zowel de AVG als de Wpg. Daarnaast krijgt u inzicht in het Wpg-proof werken.

Doelgroep
Buitengewoon opsporingsambtenaren die tevens toezichthouder zijn bij een gemeente. En gemeentelijke (beleids)medewerkers die belast zijn met taken op het gebied van strafrechtelijke handhaving en/of privacywetgeving.

Waarom deze training?
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst van gemeenten (bijvoorbeeld gemeentelijke handhavers, parkeercontroleurs, milieu-inspecteurs, leerplichtambtenaren en sociaal rechercheurs) die persoonsgegevens/politiegegevens verwerken, moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Wpg. Denk hierbij aan gegevens die worden verzameld voor het opsporen van strafbare feiten als uitkeringsfraude of pgb-fraude.

Alle andere verwerkingen - waaronder het toezicht - vallen onder de AVG. Bij gemeenten werken ambtenaren die zowel zijn aangewezen als toezichthouder en als boa. Zij hebben dus een 'dubbele' pet en krijgen straks bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar handhavingstaken te maken met zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).

Dit leidt er toe dat u als gemeente te maken krijgt met 2 verschillende gegevensregimes, waarvoor u met gescheiden gegevensbestanden gaat werken. Een gegevensbestand voor het uitoefenen van uw toezichttaken valt onder de AVG en een bestand voor de uitoefening van opsporingstaken onder de Wpg. Die tweedeling vraagt zowel aanpassingen aan computersystemen als oplettendheid van degenen die met de systemen werken. Een risico, omdat toezicht en opsporing niet altijd goed van elkaar zijn te onderscheiden. Toezicht kan tenslotte leiden tot voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Meer weten? Klik hier