Agenda

Privacywetgeving voor BOA’s: de nieuwe Wpg

Hotel Breukelen

In mei 2018 is de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend veranderd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor opsporingsgegevens is er een nieuwe Wet politiegegevens (Wpg).

 

Een belangrijke wijziging daarin is dat de Wpg óók van toepassing is op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:
• Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van de privacywetgeving
• Wanneer BOA’s zich aan de Wpg (opsporing) moeten houden en niet aan de AVG (toezicht)
• Wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de nieuwe AVG en de Wet politiegegevens (Wpg)
• Wat er verandert in de gegevensuitwisseling met politie en andere opsporingsdiensten
• Welke stappen u moet zetten om aan de wet te voldoen
• Wat de rol van bevoegd functionaris inhoudt en welke taak deze heeft
• Wat de rol van de functionaris gegevensbescherming inhoudt en welke taak deze heeft
• Aan welke eisen een register van verwerkingen moet voldoen
• Wanneer gegevens uit toezichtswerk gebruikt mogen worden voor opsporing

Meer informatie? Klik hier