Agenda

Privacy voor BOA's

Sinds maart 2019 is het wettelijk kader veranderd waarbinnen de buitengewoon opsporingsambtenaar persoonsgegevens verwerkt. De Wpg, Wet politiegegevens, geldt nu niet alleen voor de politie en marechaussee, maar ook voor de boa.

Boa’s werken vaak als toezichthouder én als opsporingsambtenaar. De gegevens die ze verwerken in het kader van toezicht vallen sinds mei 2018 onder de AVG. De gegevens die ze als opsporingsambtenaar verwerken, vallen sinds maart 2019 onder de Wpg. Deze gegevens dienen geoormerkt te worden en er gelden andere regels voor bijvoorbeeld termijnen en het delen van gegevens met partners.

In deze cursus worden praktijkvoorbeelden afgewisseld met theorie en met een methode om de zelfredzaamheid te vergroten, waardoor u toekomstige vraagstukken zelfstandig kunt beantwoorden.

Doelgroep: Boa’s en werkgevers van boa’s in domeinen zoals gemeentelijke handhaving en toezicht, milieu-inspecteurs, leerplichtambtenaren, OV-handhavers en sociaal rechercheurs. Wat betreft werkgevers van boa’s is de training vooral van belang voor teamleiders, coördinatoren en leidinggevenden belast met HR- en ICT-taken.

Resultaat: Na het volgen van deze cursus zijn deelnemers op de hoogte van de wetgeving die op hun gegevensverwerkingen van toepassing zijn. Ze weten wanneer ze zich aan de Wpg moeten houden en wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leren ze welke stappen er gezet moeten worden om aan de Wpg te voldoen en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten gebruikt kunnen worden in het toezichtswerk. 

Klik hier voor meer informatie: https://considerati-academy.nl/opleiding/?id=26